Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
CR

CR

2 năm
CR là tỷ lệ tương tác với thương hiệu sau khi người dùng nhấp vào nội dung quảng cáo.

CR - Conversion rate 

CR là tỷ lệ tương tác với thương hiệu sau khi người dùng nhấp vào nội dung quảng cáo, có thể là trò chuyện, đăng ký để nhận thêm ưu đãi hoặc tải một nội dung nào đó. 

 

Tỷ lệ chuyển đổi của bạn càng cao, chiến dịch của bạn càng thành công. 

CR = Số lần nhấp chuột / Số hành động. 

 

Đọc thêm: Top KPIs cần nắm cho kế hoạch content marketing hiệu quả

 

Thuật ngữ liên quan