Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Meta tag

Meta tag

2 năm
Meta tag - thẻ meta bao gồm bản tóm tắt của trang, từ khoá meta (từ và cụm từ được sử dụng trong nội dung của trang) và URL chuẩn (phiên bản chính của trang.

Sơ lược về metatag


Meta tag là gì?

Meta tag - thẻ meta bao gồm bản tóm tắt của trang, từ khoá meta (từ và cụm từ được sử dụng trong nội dung của trang) và URL chuẩn (phiên bản chính của trang.


Công dụng của meta tag?

Meta tag giúp các công cụ tìm kiếm có thể hiểu, đánh giá và xếp hạng các trang web. 

 

Thuật ngữ liên quan