Đã thêm vào giỏ hàng thành công

CÁC BÀI HỌC VÀ KHÓA HỌC
ELEARNING

Tương tác hoàn hảo
Học đâu chắc đấy
Lộ trình và chứng chỉ chuyên nghiệp
VIETNAM YOUNG LIONS
Bài học
Khóa học

Top 10 Vietnam Young Lions 2024 - Hạng mục Film & Integrated - Fanta

Top 30 Vietnam Young Lions 2024
VIETNAM YOUNG LIONS

10 bài làm xuất sắc nhất Vietnam Young Lions 2024 - Hạng mục Film & Integrated

08.05.2024
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top 10 Vietnam Young Lions 2024 - Hạng mục Marketers - Budweiser

Top 30 Vietnam Young Lions 2024
VIETNAM YOUNG LIONS

10 bài làm xuất sắc nhất Vietnam Young Lions 2024 - Hạng mục Marketers

07.05.2024
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top 10 Vietnam Young Lions 2024 - Hạng mục Digital - VIB

Top 30 Vietnam Young Lions 2024
VIETNAM YOUNG LIONS

10 bài làm xuất sắc nhất Vietnam Young Lions 2024 - Hạng mục Digital

02.05.2024
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top Future Lions 2023

Top Future Lions
VIETNAM YOUNG LIONS

Tổng hợp 60 bài làm xuất sắc nhất của những đội từ top 11 đến 21 của tất cả hạng mục tại Vietnam Young Lions 2023

27.09.2023
1
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top Future Lions 2020 - 2021

Top Future Lions
VIETNAM YOUNG LIONS

Tổng hợp 80 bài làm xuất sắc nhất của những đội từ top 11 đến 21 của tất cả hạng mục tại Vietnam Young Lions 2020-2021

12.09.2023
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top bài làm xuất sắc nhất Young Lions (Cannes Lions) 2023

Top bài làm xuất sắc nhất Young Lions (Cannes Lions)
VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất các nước ở tất cả hạng mục tại Young Lions (Cannes Lions) 2023

28.08.2023
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia) 2022

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia)
VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất các nước ở tất cả hạng mục tại Young Spikes (Spikes Asia) 2022

10.06.2023
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia) 2021

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia)
VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất các nước ở tất cả hạng mục tại Young Spikes (Spikes Asia) 2021

10.06.2023
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia) 2019

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia)
VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất các nước ở tất cả hạng mục tại Young Spikes (Spikes Asia) 2019

10.06.2023
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia) 2017

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia)
VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất các nước ở tất cả hạng mục tại Young Spikes (Spikes Asia) 2017

10.06.2023
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia) 2018

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia)
VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất các nước ở tất cả hạng mục tại Young Spikes (Spikes Asia) 2018

10.06.2023
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia) 2016

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia)
VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất các nước ở tất cả hạng mục tại Young Spikes (Spikes Asia) 2016

10.06.2023
0
0.0
Discount 0% 499.000đ

Bạn có thể lựa chọn

Bài học

Đơn vị kiến thức độc lập để bạn có thể lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu của bản thân.

Khoá học

Bao gồm nhiều bài học trong một mảng nội dung của Marketing & Communication, cung cấp kiến thức đầy đủ, toàn diện và theo lộ trình khoa học nhất.

Lifetime

Hình thức elearning mà bạn mua và sở hữu trọn đời một hoặc một số bài học/ khóa học bất kỳ.

Membership

Hình thức mà khi đã đăng ký, bạn có quyền truy cập và học tất cả các khóa học trong 3 program Marketing Management, Digital Marketing và Creative Communication có trên hệ thống elearning của AIM Academy trong vòng 1 tháng hoặc 12 tháng, tùy theo gói membership mà bạn đăng ký.

Chứng chỉ đơn

Chứng chỉ bạn được nhận sau khi hoàn thành 1 bài học hoặc 1 bài thi (trắc nghiệm hoặc dự án giả lập).

Chứng chỉ chuyên nghiệp

Chứng chỉ bạn được nhận sau khi tích lũy đủ số chứng chỉ đơn của các bài học nằm trong 1 khóa học cộng với chứng chỉ đơn bài thi của khóa học đó (trắc nghiệm hoặc dự án giả lập).