Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Tag

Tag

2 năm
Tag (thẻ) là một từ khóa hoặc thuật ngữ được gán cho một phần thông tin.

Tìm hiểu thêm về tag


Tag là gì?

Tag (thẻ) là một từ khóa hoặc thuật ngữ được gán cho một phần thông tin (chẳng hạn như dấu trang Internet, đa phương tiện, bản ghi cơ sở dữ liệu hoặc tệp máy tính…). Loại siêu dữ liệu này giúp mô tả một mục và cho phép tìm lại mục đó bằng cách duyệt hoặc tìm kiếm. 

Mọi người sử dụng thẻ để hỗ trợ phân loại, đánh dấu quyền sở hữu, ranh giới ghi chú và chỉ ra danh tính trực tuyến. Thẻ có thể ở dạng từ, hình ảnh hoặc các dấu hiệu nhận biết khác. 

Trong công việc tag giúp chúng ta phân loại để dễ dàng quản lý và phân loại nội dung. Tag còn giúp cho user dễ dàng tìm kiếm và chọn lọc những thông tin cần thiết.

 

Thuật ngữ liên quan