Đã thêm vào giỏ hàng thành công
TÍCH ĐIỂM, THĂNG HẠNG,
HỌC TẬP HĂNG SAY
Xác định được “level" của bản thân
Đổi điểm để nhận nhiều phần quà giá trị
Mỗi buổi học trở nên sinh động và hấp dẫn
Huy hiệu
Phần thưởng bạn nhận được sau khi hoàn thành một bài học elearning.
Vương miện
Phần thưởng bạn nhận được sau khi hoàn thành một khóa học, nghĩa là hoàn thành tất cả các bài học nằm trong khóa học đó.
AIM Coin
Là đơn vị điểm nhỏ nhất mà bạn nhận được sau khi hoàn thành các “nhiệm vụ".
Bắt đầu
AIM Coin
Huy hiệu
Vương miện
Những câu hỏi thường gặp khi làm nhiệm vụ tích điểm
AIM COIN LÀ GÌ?

AIM Coin được xem là điểm thưởng được dùng riêng biệt trên elearning.aimacademy.vn. Mỗi 1 đơn vị AIM Coin có giá trị thanh toán tương đương 100 VNĐ trên và có thể được sử dụng để hỗ trợ thanh toán cho các đơn hàng khi bạn thực hiện giao dịch trên trang web elearning.aimacademy.vn.

xem thêm
AIM COIN CÓ ĐƯỢC QUY ĐỔI THÀNH TIỀN MẶT KHÔNG? AIM COIN CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG KHÔNG?

AIM Coin không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

AIM Coin không thể sang nhượng hoặc chuyển nhượng.

xem thêm
LÀM SAO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC AIM COIN?

Bạn có thể nhận được AIM Coin thông qua các hoạt động trên trang web elearning.aimacademy.vn, chẳng hạn như Đăng ký tài khoản, Đăng nhập vào tài khoản, Đăng ký nhận bản tin, Chia sẻ nội dung bài học, Mua bài học, Hoàn thành bài học, Đánh giá bài học, Thảo luận trong quá trình học, v.v…

AIM áp dụng một số giới hạn nhất định liên quan đến lượng AIM Coin mà người dùng có thể nhận và sử dụng.

xem thêm
AIM COIN CÓ THỜI HẠN SỬ DỤNG KHÔNG?

AIM Coin sẽ hết hạn sau 3 tháng kể từ ngày khi bạn nhận được. Hãy nhớ sử dụng AIM Coin trước khi hết hạn.

xem thêm
HUY HIỆU VÀ VƯƠNG MIỆN LÀ GÌ?
  • Huy hiệu là phần thưởng bạn nhận được sau khi hoàn thành một bài học elearning.
  • Vương miện là phần thưởng bạn nhận được sau khi hoàn thành một khóa học, nghĩa là hoàn thành tất cả các bài học nằm trong khóa học đó.

Huy hiệu và vương miện chỉ là phần thưởng tượng trưng mang tính chất khích lệ tinh thần học tập của bạn, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được sử dụng để hỗ trợ thanh toán như AIM Coin. 

xem thêm
Bạn đã sẵn sàng chưa? Đăng nhập hoặc khám phá kho bài học để bắt đầu nhé!