Đã thêm vào giỏ hàng thành công

CÁC BÀI HỌC VÀ KHÓA HỌC
ELEARNING

Tương tác hoàn hảo
Học đâu chắc đấy
Lộ trình và chứng chỉ chuyên nghiệp
Bài học
Khóa học

Modern PR

CREATIVE COMMUNICATION

Trọn vẹn từ chiến lược đến chiêu thức PR hiện đại

21.09.2023
4
0.0

Creative Ideas

CREATIVE COMMUNICATION

Sáng tạo một cách có chiến lược

17.07.2023
24
0.0

Top bài làm xuất sắc nhất Young Spikes (Spikes Asia)

VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất các nước ở tất cả hạng mục tại Young Spikes (Spikes Asia)

10.06.2023
2
0.0

Top bài làm xuất sắc nhất Young Lions (Cannes Lions)

VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất các nước ở tất cả hạng mục tại Young Lions (Cannes Lions)

09.06.2023
2
0.0

Top 14 Vietnam Young Lions 2016

VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất của thí sinh Vietnam Young Lions 2016

05.06.2023
1
0.0

Top 21 Vietnam Young Lions 2017

VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất của thí sinh Vietnam Young Lions 2017

05.06.2023
1
0.0

Top 21 Vietnam Young Lions 2018

VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất của thí sinh Vietnam Young Lions 2018

03.06.2023
1
0.0

Top 40 Vietnam Young Lions 2019

VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất của thí sinh Vietnam Young Lions 2019

29.05.2023
3
0.0

Top 30 Vietnam Young Lions 2023

VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất của thí sinh Vietnam Young Lions 2023

23.05.2023
8
0.0

Vietnam Young Lions - Phân tích các bài thắng giải nổi bật

VIETNAM YOUNG LIONS

Những bài thắng giải xuất sắc của Vietnam Young Lions và góc nhìn phân tích từ những chuyên gia trong ngành Marketing & Communication

16.05.2023
6
0.0

Top 40 Vietnam Young Lions 2020 - 2021

VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất của thí sinh Vietnam Young Lions 2020 - 2021

15.05.2023
3
0.0

Top 50 Vietnam Young Lions 2022

VIETNAM YOUNG LIONS

Tham khảo những bài làm xuất sắc nhất của thí sinh Vietnam Young Lions 2022

14.03.2023
16
0.0

Bạn có thể lựa chọn

Bài học

Đơn vị kiến thức độc lập để bạn có thể lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu của bản thân.

Khoá học

Bao gồm nhiều bài học trong một mảng nội dung của Marketing & Communication, cung cấp kiến thức đầy đủ, toàn diện và theo lộ trình khoa học nhất.

Lifetime

Hình thức elearning mà bạn mua và sở hữu trọn đời một hoặc một số bài học/ khóa học bất kỳ.

Membership

Hình thức mà khi đã đăng ký, bạn có quyền truy cập và học tất cả các khóa học trong 3 program Marketing Management, Digital Marketing và Creative Communication có trên hệ thống elearning của AIM Academy trong vòng 1 tháng hoặc 12 tháng, tùy theo gói membership mà bạn đăng ký.

Chứng chỉ đơn

Chứng chỉ bạn được nhận sau khi hoàn thành 1 bài học hoặc 1 bài thi (trắc nghiệm hoặc dự án giả lập).

Chứng chỉ chuyên nghiệp

Chứng chỉ bạn được nhận sau khi tích lũy đủ số chứng chỉ đơn của các bài học nằm trong 1 khóa học cộng với chứng chỉ đơn bài thi của khóa học đó (trắc nghiệm hoặc dự án giả lập).