Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
A/B testing

A/B testing

2 năm
A/B testing là phương pháp so sánh 2 phiên bản (A và B) tìm ra phiên bản nào có hiệu năng tốt hơn. Phiên bản được mang ra so sánh có thể là website, banner, email,...

A/B testing và những điều cần biết


Ví dụ minh hoạ về A/B testing

Ví dụ, bạn tạo 2 phiên A và B - có nội dung bao gồm trang đích, quảng cáo hiển thị hình ảnh, email tiếp thị và bài đăng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, tệp khách hàng được bạn đo lường ở phân khúc khác nhau.

 

Từ kết quả của A và B thì bạn sẽ đưa ra quyết định nên tắt quảng cáo nào, tăng hoặc giảm ngân sách, điều chỉnh tệp đối tượng và thay đổi thiết kế quảng cáo dựa trên phiên bản có nhiều tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate) hơn.

 

Thuật ngữ liên quan