Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
CAC

CAC

2 năm
CAC - Customer Acquisition Cost (chi phí chuyển đổi khách hàng) được hiểu là chi phí mà thương hiệu bỏ ra để có được một khách hàng mới. Con số này nhằm hỗ trợ cho việc đo lường lợi nhuận sau nỗ lực phát triển tập khách hàng của họ.

CAC và CLV (Customer Lifetime Value) có mối liên hệ mật thiết với nhau.


Chỉ số CAC thể hiện điều gì?

CAC được dùng để đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing, từ những campaign lớn cho tới những quảng cáo nhỏ. Nếu bạn chạy 3 quảng cáo cùng lúc, quảng cáo nào CAC càng thấp thì càng nên đầu tư nhiều.


Cách tính CAC?

CAC = Chi phí bán hàng và marketing / Số lượng khách hàng mới sở hữu. 

 

CLV/CAC = 1: doanh nghiệp đang lỗ với mỗi một khách hàng mới.
CLV/CAC < 1: số tiền bỏ ra để có một khách hàng cao hơn giá trị doanh nghiệp nhận được từ khách hàng đó.
CLV/CAC > 1: số tiền bỏ ra nhỏ hơn giá trị nhận được, nghĩa là doanh nghiệp có lợi nhuận.

 

Đọc thêm: CAC là gì? CLV là gì? So sánh 2 Chỉ Số CAC và CLV

 

Thuật ngữ liên quan