Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
End user

End user

2 năm
End user là người dùng cuối của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thắc mắc thường gặp khi nhắc về end-user


Vì sao các marketers lại cần xác định người dùng cuối?

Sẽ có rất nhiều đối tượng tác động đến quyết định mua hàng: người có ảnh hưởng, người ra quyết định, người mua, người dùng cuối, v.v… Chiến lược marketing dành cho mỗi đối tượng lại khác nhau. Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp luôn lấy người dùng cuối làm trọng tâm, họ sẽ ngày càng cải thiện được chất lượng, tính năng của sản phẩm cũng như trải nghiệm của người dùng.

 

Người dùng cuối và người mua hàng có thể là 1 người hoặc 2 người khác nhau. Chẳng hạn nếu bạn bán sữa cho trẻ em, thì người mua là phụ huynh, còn người dùng cuối lại là các em nhỏ. 

 

Thuật ngữ liên quan