Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Engagement

Engagement

2 năm
Engagement là chỉ số cho biết số người đã tương tác với nội dung của bạn. Cần phân biệt rõ với chỉ số reach - bao nhiêu người thấy nội dung của bạn.

Hiểu rõ hơn về engagement

Engagement bao gồm:

- Bày tỏ cảm xúc, chia sẻ, bình luận bài viết

- Lượt theo dõi trang, trạng thái, câu hỏi, các yêu cầu ưu đãi từ cửa hàng, lượt nhắc đến trang, check in, xem tab

- Click vào link, trang web

- Lượt xem ảnh, video

 

Thuật ngữ liên quan