Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Engagement

Engagement

336 ngày
Engagement là chỉ số cho biết số người đã tương tác với nội dung của bạn. Cần phân biệt rõ với chỉ số reach - bao nhiêu người thấy nội dung của bạn.

Hiểu rõ hơn về engagement

Engagement bao gồm:

- Bày tỏ cảm xúc, chia sẻ, bình luận bài viết

- Lượt theo dõi trang, trạng thái, câu hỏi, các yêu cầu ưu đãi từ cửa hàng, lượt nhắc đến trang, check in, xem tab

- Click vào link, trang web

- Lượt xem ảnh, video

 

Thuật ngữ liên quan