Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
HTML

HTML

2 năm
HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language - ngôn ngữ mã hóa được sử dụng để tạo nên các trang web. Với sự trợ giúp của CSS và JavaScript, HTML cho trình duyệt web biết về định dạng (format), kiểu (style), liên kết (link), văn bản (text) và hình ảnh (image) trên trang.

Thẻ HTML cũng có thể bao gồm các thuộc tính và giá trị cho trình duyệt web biết phải làm gì với nội dung.

Một số thuật ngữ HTML phổ biến


- Elements:

Còn gọi là phần tử HTML, là các chỉ định xác định nội dung và cấu trúc của những đối tượng trên trang web.


- Tags:

Một phần tử (element) được bao quanh bởi dấu ngoặc < > sẽ tạo thành một thẻ - tag. Khi bạn nhìn thấy dấu < tức là đánh dấu sự bắt đầu của một element, và dấu > đánh dấu sự kết thúc.


- Attributes:

Còn gọi là thuộc tính, được dùng để bổ sung thêm thông tin về một element nào đó. 

 

Nếu bạn là một digital marketer và làm những đầu việc liên quan đến website, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những thuật ngữ này.

 

Đọc thêm: Từ điển SEO cho người mới bắt đầu - Lưu ngày để tra cứu khi cần

 


 

Thuật ngữ liên quan