Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
HTTP (HTTPS)

HTTP (HTTPS)

2 năm
HTTP là từ viết tắt của Hypertext Transfer Protocol, dịch ra tiếng Việt nghĩa là giao thức Truyền tải Siêu Văn Bản được sử dụng trong www.

HTTP và HTTPS khác nhau như thế nào?


HTTP là gì?

HTTP là một giao thức cho phép tìm nạp tài nguyên, chẳng hạn như HTML doc.


HTTPS là gì?

HTTPS là từ viết tắt Hypertext Transfer Protocol Secure, là giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn.

 

Đây thực ra chính là giao thức HTTP nhưng được tích hợp thêm chứng chỉ bảo mật SSL để mã hóa các thông điệp giao tiếp, mục đích là tăng tính bảo mật. Nói một cách đơn giản, HTTPS là phiên bản HTTP an toàn, bảo mật hơn.

 

Thuật ngữ liên quan