Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
KPI

KPI

2 năm
KPI - Key Performance Indicators - chỉ số hiệu suất làm việc là thước đo để giúp doanh nghiệp đánh giá được tiến độ và hiệu quả công việc.

Tìm hiểu thêm về KPI

Ví dụ minh hoạ dễ hiểu về KPI 

Chẳng hạn, KPI của một người làm content có thể tính là: số lượng content sản xuất, lượng tương tác, form đăng ký hoặc lượng trò chuyện với doanh nghiệp thông qua nội dung họ sản xuất. 

 

Ngày nay, KPI còn được phân cho từng nhân viên.

 

Thuật ngữ liên quan