Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Market Research

Market Research

2 năm
Market research là hoạt động thu thập và phân tích thông tin về thị trường để đưa ra sản phẩm hoặc cách phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Nghiên cứu thị trường dựa trên những nguyên tắc khoa học nhất định (chẳng hạn như nghiên cứu định tính hay định lượng), cần khách quan và có hệ thống. 

Có bao nhiêu cách thức market research?

 

Có hai hình thức nghiên cứu phổ biến hiện nay đó là: 

- Nghiên cứu định tính:

Thu thập thông tin bằng cách quan sát, phỏng vấn sâu với khách hàng


- Nghiên cứu định lượng:

Thu thập thông tin bằng con số

 

Đọc thêm: Nghiên cứu thị trường là làm gì? Muốn làm nghề market research bắt đầu từ đâu?

 

Thuật ngữ liên quan