Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Market Share

Market Share

2 năm
Thị phần là tỷ lệ phần trăm thị trường của ngành hàng bạn đang kinh doanh mà bạn đang sở hữu hoặc muốn chiếm lấy.

Tìm hiểu về market share

Thị phần là tỷ lệ phần trăm thị trường của ngành hàng bạn đang kinh doanh mà bạn đang sở hữu hoặc muốn chiếm lấy. Chẳng hạn như trong ngành hàng gia dụng, nhãn hiệu X chiếm 80% thị phần trong tổng số 100%.  


Công thức tính thị phần

Doanh số bán hàng của công ty/Doanh số bán hàng của ngành trong cùng một khoảng thời gian.

 

Đọc thêm:  Thị trường là gì trong marketing? Những điều cần để tâm khi xác định thị trường

 

Thuật ngữ liên quan