Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS)

2 năm
NPS là chỉ số đo lường sự trung thành của khách hàng.

Tìm hiểu thêm về net promoter score

NPS là gì?

NPS là chỉ số đo lường sự trung thành của khách hàng.

Khảo sát được dùng phổ biến hầu các ngành với mục đích là tìm mối tương quan giữa những điều khách hàng trả lời khảo sát dẫn đến hành vi của khách hàng và mức tăng trưởng của doanh nghiệp sau đó.


Chỉ số NPS sẽ đưa ra kết quả gì?

Dựa trên thang điểm 10, khách hàng sẽ lựa chọn khả năng mà họ sẽ giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu đến người khác.

 

- Promoters (9-10 điểm): tỷ lệ khách hàng giới thiệu hoặc mua lại cao nhất.


- Passives (7-8 điểm): mức điểm này sẽ cho thấy khách hàng này thường vị thúc đẩy bởi những yếu tố hấp dẫn hơn (khuyến mãi; chương trình chăm sóc khách hàng…)


- Detractors (> 6 điểm): mức điểm cho thấy khách hàng chưa hài lòng với sản phẩm/dịch vụ. Dấu hiệu để thương hiệu của bạn có thể đưa ra những kế hoạch khắc phục và cải thiện sản phẩm lẫn dịch vụ.

 

Đọc thêm: 4 Cách ứng dụng data analytics trong marketing - Phần 2

 

Thuật ngữ liên quan