Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Nonprofit Marketing

Nonprofit Marketing

2 năm
Nonprofit Marketing - Tiếp thị với mục tiêu phi lợi nhuận thay vì thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về nonprofit marketing

Nonprofit marketing là gì?

Tiếp thị với mục tiêu phi lợi nhuận thay vì thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp được gọi là Nonprofit Marketing.


Ý nghĩa của nonprofit marketing

Nonprofit marketing thường thể hiện được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hoặc xây dựng mối quan hệ với cộng đồng. Các dạng hoạt động dễ thấy là: quyên góp từ thiện, xây trường cho trẻ em nghèo, xây cầu đường,.... 

 

Nonprofit marketing giúp xây dựng được hình ảnh đẹp của thương hiệu trong mắt cộng đồng; tạo động lực phát triển bền vững cho thương hiệu. 

 

Thuật ngữ liên quan