Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Redirect

Redirect

2 năm
Redirect nghĩa là đưa người dùng đến một trang web khác với trang mà họ yêu cầu thông qua một URL.

Tìm hiểu về redirect


Redirect là gì?

Redirect nghĩa là đưa người dùng đến một trang web khác với trang mà họ yêu cầu thông qua một URL.

 

Redirect đưa người đọc đến một trang mới nếu nội dung đã được di chuyển hoặc một trang cũ hơn đã bị xóa. Điều này giúp ngăn ngừa lỗi 404. Chúng có thể cho phép mọi người nhập các URL ngắn, dễ nhớ hơn là các URL phức tạp với nhiều dấu gạch chéo và dấu gạch nối.

 

Đọc thêm: Từ điển SEO cho người mới bắt đầu - lưu ngay để tra cứu khi cần

 

Thuật ngữ liên quan