Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
ROI

ROI

2 năm
ROI là viết tắt của từ Return On Investment tạm dịch là tỉ lệ hoàn vốn đầu tư hay thường được gọi bằng khái niệm khác là tỷ lệ lợi nhuận. 

ROI và những điều cần biết

Hiểu một cách đơn giản thì trong hoạt động đầu tư, ROI được dùng để đo lường lợi nhuận dự tính mà công ty có thể thu được so với chi phí đầu tư ban đầu phải bỏ ra từ đó đánh giá mức độ khả thi của dự án và đưa ra quyết định đầu tư tối ưu. 


Công thức tính tỷ suất hoàn vốn ROI

ROI (%) = Lợi nhuận ròng / Chi phí đầu tư x 100%

 

Trong đó lợi nhuận ròng được tính theo công thức

Lợi nhuận ròng = Doanh thu dự kiến – Chi phí đầu tư

 

Công thức tính tỷ lệ lợi nhuận ròng trên được áp dụng trong hầu hết các loại hình kinh doanh/dịch vụ hiện nay. Trong nhiều trường hợp, khi chi phí đầu tư thì quá nhiều nhưng thu không đủ để bù chi khiến lợi nhuận âm thì ROI khi đó cũng sẽ âm.

 

Đọc thêm: 08 chỉ số bắt buộc phải ‘nằm lòng’ nếu muốn đo lường hiệu quả quảng cáo trên digital

 

Thuật ngữ liên quan