Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
SEO

SEO

2 năm
SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) được dùng để nâng cao thứ hạng của website lên thanh công cụ tìm kiếm, giúp người dùng tìm thấy thương hiệu dễ dàng hơn.

SEO và những điều cần biết


SEO là gì?

SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) được dùng để nâng cao thứ hạng của website lên thanh công cụ tìm kiếm, giúp người dùng tìm thấy thương hiệu dễ dàng hơn.


SEO gồm có những loại nào?

Những loại SEO phổ biến gồm có:

- SEO bản đồ (Tối ưu tìm kiếm địa phương)
- SEO hình ảnh (Tối ưu hình ảnh)
- SEO video (Tối ưu video)
- Voice search (Tối ưu tìm kiếm giọng nói)


SEO từ khoá gồm những công cụ nào?

Một số công cụ hỗ trợ SEO về từ khoá:

- Google keyword planner
- Ahrefs
- Keywordtool.io


Công cụ backlink gồm những loại nào?

Các công cụ hỗ trợ backlink 

- Ahrefs
- Open site explorer


Công cụ kiểm tra thứ hạng từ khoá gồm những loại nào?

Các công cụ hỗ trợ về thứ hạng từ khóa:

- Rank Tracker (trong bộ công cụ của SEO Powersuite)
- Serprobot

 

Đọc thêm: Phân biệt SEO và SEM? Hiểu đúng về hai công cụ đắc lực của marketer

 


 

Thuật ngữ liên quan