Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
SMB

SMB

2 năm
SMB là viết tắt của từ Small-to-Medium Business hay được gọi là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

SMB và những điều cần biết


SMB là gì?

SMB là viết tắt của từ Small-to-Medium Business hay được gọi là doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Phân biệt đâu là doanh nghiệp vừa, đâu là doanh nghiệp nhỏ?

Để phân biệt doanh nghiệp vừa hay nhỏ thì dựa vào hai thuộc tính là số lượng nhân viên và tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng quy định phải có số lượng nhân viên tham gia BHXH không quá 100 người và tổng doanh thu  của năm không quá 50 tỷ đồng hay tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng quy định phải có số lượng nhân viên tham gia BHXH không quá 200 người và tổng doanh thu  của năm không quá 200 tỷ đồng hay tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ quy định phải có số lượng nhân viên tham gia BHXH không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hay tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng quy định phải có số lượng nhân viên tham gia BHXH không quá 100 người và tổng doanh thu  của năm không quá 300 tỷ đồng hay tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.

 

Thuật ngữ liên quan