Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Target Audience

Target Audience

2 năm
Khách hàng mục tiêu (Target Audience) là nhóm khách hàng mà doanh nghiệp bạn nhắm đến.

Target Audience và những điều cần biết


Target Audience là gì?

Target Audience là nhóm khách hàng mà doanh nghiệp bạn nhắm đến. Họ có nhu cầu và phải có khả năng chi trả cho sản phẩm (dịch vụ) ấy. Khách hàng mục tiêu bao gồm cả khách hàng tiềm năng và khách hàng thực sự.


Làm thế nào để xác định được target audience?

Thông thường, khách hàng tiềm năng được xác định dựa trên nhân khẩu học, gồm các yếu tố sau: 

- Tuổi tác
- Giới tính
- Thu nhập
- Tình trạng hôn nhân
- Nghề nghiệp / Ngành nghề
- Trình độ học vấn

 

Đọc thêm: 5 bước xác định và phân tích khách hàng mục tiêu chuẩn nhất cho marketers

 

Thuật ngữ liên quan