Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
URL

URL

2 năm
URL là viết tắt của từ Uniform Resource Locator (định vị tài nguyên thống nhất).

URL và những điều cần biết


URL là gì?

URL là viết tắt của từ Uniform Resource Locator (định vị tài nguyên thống nhất). Đây là địa chỉ của một tài nguyên duy nhất có thể được tìm thấy trên web như một trang, hình ảnh hoặc tài liệu (ví dụ: http://www.aimacademy.vn/blog). Hiểu đơn giản thì URL là vị trí của một website, page hoặc file trên Internet.

Trong một số trường hợp ngoại lệ, URL có thể dẫn đến những tài nguyên đã bị di chuyển sang địa chỉ khác hoặc không còn tồn tại.


Cấu trúc của URL

Một URL điển hình có cấu trúc 3 phần chính:

- Protocol (http): hay được gọi là giao thức mạng, ở phần đầu tiên của URL. Để các trình duyệt biết nên sử dụng giao thức nào hoạt động thì phải dựa vào Protocol của URL. Protocol là một phương thức được thiết lập để trao đổi hoặc truyền dữ liệu xung quanh mạng máy tính.

- Domain Name (www.aimacademy.vn): cho biết Web Server nào đang được yêu cầu. Có thể sử dụng trực tiếp địa chỉ IP để thay thế cho tên miền, nhưng vì không tiện lợi nên IP ít được sử dụng trên web.

- File Name ( index.html): tên tệp cụ thể trong một trang web mà bạn muốn hướng đến.

 

Thuật ngữ liên quan