Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Domain

Domain

2 năm
Domain - tên miền là địa chỉ của website, cái mà mọi người gõ vào thanh URL của trình duyệt để truy cập website của bạn.

Những điều cần biết về domain

Domain thường hiển thị dưới những hình thức nào?

Ngoài ra, domain hay domain name thường xuất hiện ở đuôi URL như .com, .org, .net... và trong địa chỉ email của bạn (ví dụ: yourname@domain.com.).


Domain có ý nghĩa như thế nào đối với website?

Domain giúp cho khách hàng của bạn tìm và nhớ website doanh nghiệp của bạn trên internet.

 

Thuật ngữ liên quan