Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Identifier for vendors (IDFV)

Identifier for vendors (IDFV)

1 năm
Mã định danh cho nhà cung cấp, hay viết tắt là IDFV, là mã định danh dạng chữ và số được chỉ định cho người dùng trên ứng dụng có thể được chia sẻ trên tất cả các ứng dụng của một nhà phát triển (công ty).

Identifier for vendors (IDFV) và những điều cần biết

IDFV cho phép nhà phát triển ứng dụng đo lường dữ liệu cấp người dùng trên nhiều ứng dụng từ cùng một nhà cung cấp nội dung, mà không cần phải yêu cầu sự đồng ý của họ. Điều này cho phép các nhà phát triển chạy các chiến dịch iOS trên nhiều ứng dụng trong hệ sinh thái của họ và thu được nhiều dữ liệu hành vi của người dùng bên thứ nhất hơn (Bên thứ nhất có nghĩa là dữ liệu được thu thập trực tiếp từ người dùng ứng dụng của chính họ và không được lấy từ các nguồn bên ngoài). Tuy nhiên, nó vẫn đi kèm với một số thách thức nhất định. Ví dụ: Apple không cho phép kết hợp IDFV với các nguồn dữ liệu khác trừ khi người dùng đồng ý theo dõi.


Phân biệt IDFV - IDFA

Sự cho phép của người dùng: Trước khi có thể thu thập được IDFA, nhà phát triển ứng dụng cần sự đồng ý của người dùng thông qua ATT popup (App Tracking Transparency). Tuy nhiên, IDFV không cần sự cho phép của người dùng.
Walled garden: Mặc dù IDFA tồn tại trong hệ sinh thái iOS, nhưng IDFV chỉ tồn tại trong các ứng dụng của một nhà phát triển ứng dụng; sẽ bị xóa ngay sau khi tất cả ứng dụng từ nhà phát triển được gỡ cài đặt.
Phân bổ (Attribution): IDFA rất quan trọng để theo dõi dữ liệu phân bổ. Ngược lại, IDFV không thể được sử dụng để phân bổ, nhưng đo lường hiệu quả quảng cáo chéo.