Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Product Lifecycle

Product Lifecycle

2 năm
Product Lifecycle dùng để chỉ các giai đoạn mà một sản phẩm sẽ trải qua kể từ khi có mặt trên thị trường.

Sơ lược về Product Lifecycle


Product Lifecycle là gì?

Product Lifecycle dùng để chỉ các giai đoạn mà một sản phẩm sẽ trải qua kể từ khi có mặt trên thị trường: giới thiệu, tăng trưởng, ổn định và suy thoái.


Tại sao Product Lifecycle lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Hiểu rõ vòng đời của sản phẩm giúp bạn có định hướng marketing tốt hơn.

 

Ví dụ như: nếu với sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường, bạn sẽ đề cao việc nhận thức về sản phẩm kèm khuyến mãi nhiều hơn so với các sản phẩm ở giai đoạn ổn định. 

 

Thuật ngữ liên quan