Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Responsive Design

Responsive Design

2 năm
Responsive design là một cách tiếp cận thiết kế trang web cho phép một trang được hiển thị thoải mái cho dù đó là trên điện thoại, máy tính bảng hay máy tính để bàn.

Responsive design và những điều cần biết


Responsive design là gì?

Responsive design là một cách tiếp cận thiết kế trang web cho phép một trang được hiển thị thoải mái cho dù đó là trên điện thoại, máy tính bảng hay máy tính để bàn.


Responsive design có tác dụng gì?

Các trang web sử dụng responsive design sẽ đánh giá loại thiết bị và kích thước màn hình của thiết bị. Sau đó, với sự trợ giúp của CSS, chúng hiển thị văn bản, hình ảnh và các yếu tố khác trong một bố cục được xác định trước phù hợp với thiết bị cụ thể đó.

 

Thuật ngữ liên quan