Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
ROAS

ROAS

2 năm
ROAS là tỷ lệ giữa doanh thu được tạo ra bởi một chiến dịch quảng cáo so với chi phí của nó.

ROAS và những điều cần biết


ROAS là gì?

ROAS là tỷ lệ giữa doanh thu được tạo ra bởi một chiến dịch quảng cáo so với chi phí của nó.


ROAS được hiểu như thế nào?

Nếu bạn đã tạo ra 10.000 USD từ một chiến dịch có chi phí 1.000 USD, thì lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) của bạn sẽ là 10:1.

 

Mặc dù tương tự như lợi tức đầu tư (ROI), ROAS tập trung nhiều hơn vào chi phí cố định của một chiến dịch hơn là vào giá trị tổng thể của việc chạy một chiến dịch, có thể bao gồm nhận thức về thương hiệu hoặc các mục tiêu tiếp thị khác.

 

Đọc thêm: Marketing và phân tích sản phẩm: Vì sao chỉ sử dụng đèn pin mà không mở hết tất cả ánh sáng?

 

Thuật ngữ liên quan