Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Social media

Social media

2 năm
Social media là phương tiện truyền thông xã hội.

Social media và những điều cần biết


Social media là gì?

Social media là phương tiện truyền thông xã hội bao gồm 2 phần là “social” và “media”.

Media là phương tiện truyền thông bao gồm các platform như Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn và Google+... Mọi người có thể sử dụng những nền tảng này cho mục đích cá nhân hay kinh doanh.
Tóm lại social media là nơi mọi người tương tác, chia sẻ, truyền tải, tiếp thu thông tin trên internet bằng các nền tảng xã hội. 


Một số lưu ý quan trọng về social media

Ngoài ra social media là thành phần cốt lõi của Inbound, vì nó cung cấp cho các nhà tiếp thị các kênh bổ sung để mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng tốc độ tăng trưởng và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Với khả năng tương tác mạnh mẽ, social media được chọn là kênh hiệu quả khi làm marketing online.

 

Nhiều phương tiện truyền thông xã hội khác với các phương tiện truyền thống (ví dụ: tạp chí in và báo, truyền hình và phát thanh) ở nhiều điểm, bao gồm chất lượng, phạm vi tiếp cận, tần suất, khả năng sử dụng, mức độ liên quan và tính lâu dài. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông xã hội hoạt động trong một hệ thống truyền đối thoại, tức là nhiều nguồn đến nhiều người nhận, trong khi các phương tiện truyền thông truyền thống hoạt động theo một hệ thống độc thoại mô hình truyền (tức là một nguồn đến nhiều máy thu).

 

Đọc thêm: Xây dựng thương hiệu trên social media sao cho hiệu quả?

 

Thuật ngữ liên quan