Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Corporate PR

Corporate PR

2 năm
Corporate PR Là hoạt động PR nhằm hướng đến việc nâng cao danh tiếng cho thương hiệu và xây dựng mối quan hệ tốt với chính phủ.

Những điều cần biết về Corporate PR:


Những hoạt động thường thấy:

Hoạt động trách nhiệm với cộng đồng - CSR (corporate responsibility), chương trình thực tập sinh tài năng, chương trình tọa đàm,...  


Corporate PR đảm bảo cho sức khỏe và những mục tiêu dài hạn của thương hiệu.

Có nghĩa là, khi tất cả các bên từ chính phủ, nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhân viên nội bộ,... đều có thiện cảm về thương hiệu thì khả năng phát triển bền vững sẽ lâu dài hơn. 

 

Với corporate PR, chúng ta sẽ thấy hoạt động này xuất hiện nhiều nhất là trên báo chí. Vì báo chí vẫn là kênh thông tin có được sự tin tưởng lớn. 

 

Đọc thêm: Consumer PR và Corporate PR thực sự khác nhau thế nào?

 

Thuật ngữ liên quan