Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Lookalike audience

Lookalike audience

2 năm
Lookalike Audiences là một công cụ hỗ trợ quảng cáo của Facebook, cho phép người quảng cáo mở rộng thêm tệp Custom Audiences.

Lookalike Audiences - chìa khoá để mở rộng tệp khách hàng

Với công cụ Lookalike Audiences này, bạn có thể upload, tạo đối tượng, tạo các danh sách khách hàng có từ email hoặc số điện thoại có sẵn để quảng cáo Facebook Ads.


Ý nghĩa của công cụ lookalike audiences

Ở tệp này, chúng ta dựa trên sở thích, hành vi của một tệp khách hàng cũ/ đối tượng có sẵn để tìm ra tệp khách hàng tiềm năng mới cũng có chung những sở thích, hành vi đó…

Ví dụ như bạn là nhà bán xe hơi và đã có sẵn một tệp khách hàng tiềm năng (từng điền form thông tin hay truy cập website…), nhưng chạy đi chạy lại tệp này thì không đủ để khai thác.

 

Bạn có thể sử dụng Lookalike Audiences để tìm ra tệp khách hàng có những sở thích, hành vi tương tự với tệp đã có - nghĩa là có khả năng họ cũng quan tâm đến việc mua xe.

 

Thuật ngữ liên quan