Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Marketing objective

Marketing objective

2 năm
Marketing objective được hiểu là mục tiêu mà marketing phải đạt được trong chiến dịch tiếp thị.

Tìm hiểu rõ hơn về marketing objective

Marketing objective được hiểu là mục tiêu mà marketing phải đạt được trong chiến dịch tiếp thị.


Ví dụ minh hoạ về marketing objective

Chẳng hạn như, doanh nghiệp bạn muốn tăng thêm 5% thị phần trong năm tới, vậy mục tiêu marketing của bạn có thể là gia tăng thêm lượng người dùng mới.

 

Cụ thể, nếu sản phẩm của doanh nghiệp bạn là nền tảng booking KOLs online, bạn phải đạt được chẳng hạn như 2000 lượt đăng ký mới trong chiến dịch thì mới đáp ứng được mục tiêu kinh doanh. 


Ý nghĩa của marketing objective

Mục tiêu kinh doanh giúp dòng tiền đổ vào trở nên giá trị hơn.

 

Mỗi một đồng bỏ ra thì phải mang về được bao nhiêu đồng lời. Trong xu hướng hiện đại, các mục tiêu kinh doanh trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động tiếp thị. Để cuối cùng, các hoạt động tiếp thị dù nhỏ nhất cũng phải phục vụ cho mục đích chung. 

Đọc thêm: 3 mục tiêu cần nắm trong Marketing: Phân biệt Business Objective, Marketing Objective và Communication Objective

Thuật ngữ liên quan