Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
QR Code

QR Code

2 năm
QR code (viết tắt của Quick Response code) là một mã vạch có thể đọc được bằng đầu đọc mã vạch QR chuyên dụng hoặc điện thoại có camera.

QR code và những điều cần biết


QR code là gì?

QR code (viết tắt của Quick Response code) là một mã vạch có thể đọc được bằng đầu đọc mã vạch QR chuyên dụng hoặc điện thoại có camera.


QR code có dạng như thế nào?

Mã này bao gồm các mô-đun màu đen được sắp xếp theo hình vuông trên nền trắng. Thông tin được mã hóa có thể là văn bản, URL hoặc dữ liệu khác. 

 

Thuật ngữ liên quan