Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Brand

Brand

2 năm
Brand (thương hiệu) là tên, thiết kế, biểu tượng, slogan hoặc bất kỳ đặc điểm nhận dạng của sản phẩm, dịch vụ khác.

Những điều mà doanh nghiệp cần biết về brand


Tại sao brand rất quan trọng đối với doanh nghiệp?

Brand được sử dụng trong kinh doanh, tiếp thị và quảng cáo để tạo độ nhận diện với khách hàng, quan trọng hơn là tạo ra và lưu giữ giá trị tài sản thương hiệu cho một đối tượng nhất định, ví dụ như chủ sở hữu, cổ đông của thương hiệu. Điều này được thể hiện rõ qua cổ phiếu.

Chẳng hạn như khi nhắc đến màu đỏ gắn với một loại đồ uống, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu Coca Cola. Quả táo sẽ giúp chúng ta nhớ đến thương hiệu Apple. Hay chỉ cần nghe “Tín tin tìn tìn tin" là bạn sẽ nghĩ ngay đến Nokia.