Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
CPC

CPC

2 năm
CPC - Cost per click là chi phí để có 1 lần khách hàng click vào mẫu quảng cáo. 

Công thức tính CPC 

- Facebook:

Tổng số tiền chi tiêu / Số lần nhấp vào quảng cáo (click) hoặc nhấp vào liên kết (link click)


- Google:

(Thứ hạng quảng cáo (Ad rank) / Điểm chất lượng  quảng cáo (Quality score)) + $0.01


Các phương pháp giảm CPC:

 

- Thiết lập đúng cài đặt chiến dịch tìm kiếm, hiển thị, video hay ứng dụng.

- Cấu trúc chiến dịch thật kỹ để tăng điểm chất lượng (quality score) để quảng cáo tăng tính liên quan đến người dùng nhờ vào các từ khóa liên quan vào một nhóm quảng cáo. Sau đó sáng tạo nội dung quảng cáo chứa tất cả từ khoá chứa trong nhóm.

- Phủ định các từ khóa không liên quan để quảng cáo của bạn không hiển thị sai đối tượng.

- Gắn tiện ích mở rộng: nút cuộc gọi, tin nhắn hay vị trí.

- Sử dụng đấu thầu tự động để tối đa lượng nhấp chuột nếu ngân sách của bạn có hạn.

- Sử dụng đấu thầu tuỷ chỉnh để bạn chọn đúng thời gian, địa điểm hay thiết bị mang đến nhiều giá trị nhờ vào chỉ số chạy quảng cáo gần đây của bạn.

 

Đọc thêm: 08 Chỉ số bắt buộc phải ‘nằm lòng’ nếu muốn đo lường hiệu quả quảng cáo trên Digital

 


 

Thuật ngữ liên quan