Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Facebook Ads Manager

Facebook Ads Manager

2 năm
Facebook Ads Manager giúp kiểm soát quảng cáo trên Facebook cho bạn.

Những điều Facebook Ads Manager

Facebook Ads Manager có vai trò gì?

Đây là nơi bạn chọn đối tượng mục tiêu, đặt ngân sách, định dạng quảng cáo và hiển thị nó ra bên ngoài như thế nào. 


Cách thức hoạt động của Facebook Ads Manager

Facebook Ads Manager thu thập tất cả các chỉ số hiệu suất quảng cáo của bạn, chẳng hạn như tỷ lệ nhấp, số lần hiển thị và mức độ tương tác. Vì Facebook cũng sở hữu cả Instagram nên đây cũng là nơi bạn thiết lập và quản lý quảng cáo của Instagram. 

 

Trước khi bắt đầu Ads Manager, bạn cần phải có một trang Facebook cho doanh nghiệp (Facebook Business Page).

 

Thuật ngữ liên quan