Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
CPL

CPL

336 ngày
CPL - Cost per lead là chi phí để một khách hàng để lại thông tin, thông thường dưới dạng biểu mẫu.

Công thức tính CPL

CPL = Tổng chi phí quảng cáo / tổng số khách điền biểu mẫu 


Cách tối ưu hoá CPL

1. Tệp đối tượng (audience):

- Lựa chọn phân khúc khách hàng có hành vi sở thích phù hợp lĩnh vực kinh doanh

- Giới hạn quy mô của tệp khách hàng tương tự để tệp này chất lượng nhất

- Tạo tệp đối tượng tùy chỉnh từ danh sách khách đã từng mua để bạn có thể bán thêm sản phẩm


2. Vị trí hiển thị (placements):

Ưu tiên chọn đa dạng vị trí hiển thị để tăng tỷ lệ điền biểu mẫu và giảm chi phí cho mỗi lead.


3. Mẫu quảng cáo (creative):

Theo đo lường từ Facebook IQ thì việc sử dụng định dạng video chuyển động nhẹ (lightweight motion) thu hút khách hàng điền biểu mẫu cao gấp 5 lần so với dùng hình ảnh tĩnh và nó phù hợp ngân sách hạn chế.

 

Đọc thêm: 3 ‘Bẫy' Thường Gặp Khi Lên Deployment Plan Digital

 

Thuật ngữ liên quan